کمترین: 
10
بیشترین: 
11.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10.3
زمان: 
7/10 19:20
قیمت دینار عراق امروز 10 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 مهر 1397 , 10.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":11.2},{"date":"1397/07/10 13:50","price":10},{"date":"1397/07/10 15:10","price":10.4},{"date":"1397/07/10 16:50","price":10.3},{"date":"1397/07/10 19:10","price":10.2},{"date":"1397/07/10 19:20","price":10.3}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399