کمترین: 
31466
بیشترین: 
35324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
32354
زمان: 
7/10 20:30
قیمت ریال عمان امروز 10 مهر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 مهر 1397 , 32354 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":35324},{"date":"1397/07/10 13:50","price":31466},{"date":"1397/07/10 14:10","price":31521},{"date":"1397/07/10 15:10","price":32781},{"date":"1397/07/10 15:50","price":32761},{"date":"1397/07/10 16:00","price":32784},{"date":"1397/07/10 16:20","price":32745},{"date":"1397/07/10 16:30","price":32735},{"date":"1397/07/10 16:50","price":32572},{"date":"1397/07/10 17:00","price":32525},{"date":"1397/07/10 17:10","price":32481},{"date":"1397/07/10 17:20","price":32476},{"date":"1397/07/10 17:30","price":32462},{"date":"1397/07/10 17:50","price":32374},{"date":"1397/07/10 18:10","price":32356},{"date":"1397/07/10 18:20","price":32348},{"date":"1397/07/10 18:30","price":32350},{"date":"1397/07/10 18:50","price":32303},{"date":"1397/07/10 19:00","price":32301},{"date":"1397/07/10 19:10","price":32278},{"date":"1397/07/10 19:20","price":32322},{"date":"1397/07/10 19:50","price":32372},{"date":"1397/07/10 20:30","price":32354}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399