کمترین: 
3244
بیشترین: 
3641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3328
زمان: 
7/10 20:30
قیمت ریال عربستان امروز 10 مهر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 10 مهر 1397 , 3328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":3641},{"date":"1397/07/10 13:50","price":3244},{"date":"1397/07/10 14:10","price":3248},{"date":"1397/07/10 15:10","price":3379},{"date":"1397/07/10 15:50","price":3377},{"date":"1397/07/10 16:00","price":3379},{"date":"1397/07/10 16:20","price":3376},{"date":"1397/07/10 16:30","price":3374},{"date":"1397/07/10 16:50","price":3357},{"date":"1397/07/10 17:00","price":3353},{"date":"1397/07/10 17:10","price":3349},{"date":"1397/07/10 17:20","price":3348},{"date":"1397/07/10 17:30","price":3345},{"date":"1397/07/10 17:50","price":3336},{"date":"1397/07/10 18:10","price":3335},{"date":"1397/07/10 18:20","price":3333},{"date":"1397/07/10 18:30","price":3335},{"date":"1397/07/10 18:50","price":3329},{"date":"1397/07/10 19:00","price":3330},{"date":"1397/07/10 19:10","price":3327},{"date":"1397/07/10 19:20","price":3332},{"date":"1397/07/10 19:50","price":3336},{"date":"1397/07/10 20:30","price":3328}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398