کمترین: 
7108
بیشترین: 
7979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7270
زمان: 
7/10 20:30
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مهر 1397 , 7270 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":7979},{"date":"1397/07/10 13:50","price":7108},{"date":"1397/07/10 14:10","price":7118},{"date":"1397/07/10 15:10","price":7404},{"date":"1397/07/10 15:50","price":7400},{"date":"1397/07/10 16:00","price":7405},{"date":"1397/07/10 16:20","price":7397},{"date":"1397/07/10 16:30","price":7393},{"date":"1397/07/10 16:50","price":7356},{"date":"1397/07/10 17:00","price":7347},{"date":"1397/07/10 17:10","price":7339},{"date":"1397/07/10 17:20","price":7336},{"date":"1397/07/10 17:30","price":7332},{"date":"1397/07/10 17:50","price":7313},{"date":"1397/07/10 18:10","price":7309},{"date":"1397/07/10 18:20","price":7307},{"date":"1397/07/10 18:30","price":7308},{"date":"1397/07/10 18:50","price":7297},{"date":"1397/07/10 19:10","price":7291},{"date":"1397/07/10 19:20","price":7304},{"date":"1397/07/10 19:50","price":7312},{"date":"1397/07/10 20:30","price":7270}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398