کمترین: 
1352
بیشترین: 
1518
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1391
زمان: 
7/10 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 10 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 مهر 1397 , 1391 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":1518},{"date":"1397/07/10 13:50","price":1352},{"date":"1397/07/10 14:10","price":1354},{"date":"1397/07/10 15:10","price":1409},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1408},{"date":"1397/07/10 16:00","price":1409},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1407},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1400},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1398},{"date":"1397/07/10 17:10","price":1396},{"date":"1397/07/10 17:30","price":1393},{"date":"1397/07/10 17:50","price":1389},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1387},{"date":"1397/07/10 19:10","price":1389},{"date":"1397/07/10 19:20","price":1391}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399