کمترین: 
162
بیشترین: 
182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166
زمان: 
7/10 17:50
قیمت افغانی امروز 10 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 166 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":182},{"date":"1397/07/10 13:50","price":162},{"date":"1397/07/10 15:10","price":169},{"date":"1397/07/10 15:50","price":168},{"date":"1397/07/10 16:50","price":167},{"date":"1397/07/10 17:50","price":166}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399