کمترین: 
12354
بیشترین: 
13870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12691
زمان: 
7/10 20:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مهر 1397 , 12691 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":13870},{"date":"1397/07/10 13:50","price":12354},{"date":"1397/07/10 14:10","price":12371},{"date":"1397/07/10 15:10","price":12871},{"date":"1397/07/10 15:50","price":12863},{"date":"1397/07/10 16:00","price":12872},{"date":"1397/07/10 16:20","price":12857},{"date":"1397/07/10 16:30","price":12853},{"date":"1397/07/10 16:50","price":12789},{"date":"1397/07/10 17:00","price":12771},{"date":"1397/07/10 17:10","price":12754},{"date":"1397/07/10 17:20","price":12751},{"date":"1397/07/10 17:30","price":12741},{"date":"1397/07/10 17:50","price":12711},{"date":"1397/07/10 18:10","price":12703},{"date":"1397/07/10 18:20","price":12699},{"date":"1397/07/10 18:30","price":12700},{"date":"1397/07/10 18:50","price":12680},{"date":"1397/07/10 19:00","price":12686},{"date":"1397/07/10 19:10","price":12664},{"date":"1397/07/10 19:20","price":12680},{"date":"1397/07/10 19:50","price":12706},{"date":"1397/07/10 20:30","price":12691}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399