کمترین: 
8015
بیشترین: 
8997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8257
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 10 مهر 1397 , 8257 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":8997},{"date":"1397/07/10 13:50","price":8015},{"date":"1397/07/10 14:10","price":8028},{"date":"1397/07/10 15:10","price":8349},{"date":"1397/07/10 15:50","price":8344},{"date":"1397/07/10 16:00","price":8350},{"date":"1397/07/10 16:20","price":8340},{"date":"1397/07/10 16:30","price":8338},{"date":"1397/07/10 16:50","price":8296},{"date":"1397/07/10 17:00","price":8284},{"date":"1397/07/10 17:10","price":8273},{"date":"1397/07/10 17:20","price":8272},{"date":"1397/07/10 17:30","price":8261},{"date":"1397/07/10 17:50","price":8247},{"date":"1397/07/10 18:10","price":8250},{"date":"1397/07/10 18:20","price":8243},{"date":"1397/07/10 18:30","price":8240},{"date":"1397/07/10 18:50","price":8236},{"date":"1397/07/10 19:00","price":8240},{"date":"1397/07/10 19:10","price":8238},{"date":"1397/07/10 19:20","price":8243},{"date":"1397/07/10 19:50","price":8264},{"date":"1397/07/10 20:30","price":8257}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398