کمترین: 
8744
بیشترین: 
9817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8998
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دلار استرالیا امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 10 مهر 1397 , 8998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":9817},{"date":"1397/07/10 13:50","price":8744},{"date":"1397/07/10 14:10","price":8757},{"date":"1397/07/10 15:10","price":9111},{"date":"1397/07/10 15:50","price":9105},{"date":"1397/07/10 16:00","price":9111},{"date":"1397/07/10 16:20","price":9100},{"date":"1397/07/10 16:30","price":9098},{"date":"1397/07/10 16:50","price":9052},{"date":"1397/07/10 17:00","price":9039},{"date":"1397/07/10 17:10","price":9027},{"date":"1397/07/10 17:20","price":9026},{"date":"1397/07/10 17:30","price":9006},{"date":"1397/07/10 17:50","price":8989},{"date":"1397/07/10 18:20","price":8984},{"date":"1397/07/10 18:30","price":8986},{"date":"1397/07/10 18:50","price":8981},{"date":"1397/07/10 19:00","price":8982},{"date":"1397/07/10 19:10","price":8977},{"date":"1397/07/10 19:20","price":8986},{"date":"1397/07/10 19:50","price":9007},{"date":"1397/07/10 20:30","price":8998}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398