کمترین: 
9483
بیشترین: 
10647
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9760
زمان: 
7/10 20:30
قیمت دلار کانادا امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مهر 1397 , 9760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":10647},{"date":"1397/07/10 13:50","price":9483},{"date":"1397/07/10 14:10","price":9497},{"date":"1397/07/10 15:10","price":9880},{"date":"1397/07/10 15:50","price":9874},{"date":"1397/07/10 16:00","price":9881},{"date":"1397/07/10 16:20","price":9870},{"date":"1397/07/10 16:30","price":9866},{"date":"1397/07/10 16:50","price":9817},{"date":"1397/07/10 17:00","price":9803},{"date":"1397/07/10 17:10","price":9790},{"date":"1397/07/10 17:20","price":9788},{"date":"1397/07/10 17:30","price":9779},{"date":"1397/07/10 17:50","price":9760},{"date":"1397/07/10 18:10","price":9744},{"date":"1397/07/10 18:20","price":9738},{"date":"1397/07/10 18:30","price":9737},{"date":"1397/07/10 18:50","price":9732},{"date":"1397/07/10 19:00","price":9731},{"date":"1397/07/10 19:10","price":9732},{"date":"1397/07/10 19:20","price":9734},{"date":"1397/07/10 19:50","price":9766},{"date":"1397/07/10 20:30","price":9760}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399