کمترین: 
10684
بیشترین: 
11993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10998
زمان: 
7/10 20:30
قیمت ین ژاپن امروز 10 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 مهر 1397 , 10998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":11993},{"date":"1397/07/10 13:50","price":10684},{"date":"1397/07/10 14:10","price":10696},{"date":"1397/07/10 15:10","price":11130},{"date":"1397/07/10 15:50","price":11123},{"date":"1397/07/10 16:00","price":11131},{"date":"1397/07/10 16:20","price":11118},{"date":"1397/07/10 16:30","price":11114},{"date":"1397/07/10 16:50","price":11059},{"date":"1397/07/10 17:00","price":11043},{"date":"1397/07/10 17:10","price":11028},{"date":"1397/07/10 17:20","price":11027},{"date":"1397/07/10 17:30","price":11022},{"date":"1397/07/10 17:50","price":11005},{"date":"1397/07/10 18:10","price":10999},{"date":"1397/07/10 18:20","price":10996},{"date":"1397/07/10 18:30","price":10997},{"date":"1397/07/10 18:50","price":10980},{"date":"1397/07/10 19:10","price":10985},{"date":"1397/07/10 19:20","price":11000},{"date":"1397/07/10 19:50","price":11019},{"date":"1397/07/10 20:30","price":10998}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398