کمترین: 
2031
بیشترین: 
2280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2093
زمان: 
7/10 20:30
قیمت لیر ترکیه امروز 10 مهر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 10 مهر 1397 , 2093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":2280},{"date":"1397/07/10 13:50","price":2031},{"date":"1397/07/10 14:10","price":2034},{"date":"1397/07/10 15:10","price":2115},{"date":"1397/07/10 15:50","price":2114},{"date":"1397/07/10 16:00","price":2115},{"date":"1397/07/10 16:20","price":2113},{"date":"1397/07/10 16:30","price":2112},{"date":"1397/07/10 16:50","price":2102},{"date":"1397/07/10 17:00","price":2099},{"date":"1397/07/10 17:10","price":2097},{"date":"1397/07/10 17:20","price":2096},{"date":"1397/07/10 17:30","price":2091},{"date":"1397/07/10 17:50","price":2087},{"date":"1397/07/10 18:10","price":2084},{"date":"1397/07/10 18:30","price":2085},{"date":"1397/07/10 18:50","price":2083},{"date":"1397/07/10 19:00","price":2088},{"date":"1397/07/10 19:20","price":2087},{"date":"1397/07/10 19:50","price":2094},{"date":"1397/07/10 20:30","price":2093}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398