کمترین: 
15795
بیشترین: 
17733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16233
زمان: 
7/10 20:30
قیمت پوند امروز 10 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 مهر 1397 , 16233 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 12:00","price":17733},{"date":"1397/07/10 13:50","price":15795},{"date":"1397/07/10 14:10","price":15817},{"date":"1397/07/10 15:10","price":16456},{"date":"1397/07/10 15:50","price":16446},{"date":"1397/07/10 16:00","price":16458},{"date":"1397/07/10 16:20","price":16438},{"date":"1397/07/10 16:30","price":16433},{"date":"1397/07/10 16:50","price":16351},{"date":"1397/07/10 17:00","price":16328},{"date":"1397/07/10 17:10","price":16306},{"date":"1397/07/10 17:20","price":16303},{"date":"1397/07/10 17:30","price":16254},{"date":"1397/07/10 17:50","price":16227},{"date":"1397/07/10 18:10","price":16222},{"date":"1397/07/10 18:20","price":16217},{"date":"1397/07/10 18:30","price":16203},{"date":"1397/07/10 18:50","price":16192},{"date":"1397/07/10 19:00","price":16200},{"date":"1397/07/10 19:10","price":16182},{"date":"1397/07/10 19:20","price":16199},{"date":"1397/07/10 19:50","price":16247},{"date":"1397/07/10 20:30","price":16233}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399