کمترین: 
4110000
بیشترین: 
4410000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4150000
زمان: 
7/10 20:12
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 10 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 10 مهر 1397 , 4150000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 11:30","price":4410000},{"date":"1397/07/10 12:06","price":4310000},{"date":"1397/07/10 12:36","price":4110000},{"date":"1397/07/10 15:30","price":4160000},{"date":"1397/07/10 20:12","price":4150000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398