کمترین: 
188259
بیشترین: 
195241
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
188259.0
زمان: 
7/10 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 10 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 مهر 1397 , 188259.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 11:20","price":195241.0},{"date":"1397/07/10 16:40","price":188259.0}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398