کمترین: 
2475.5
بیشترین: 
2475.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.5
زمان: 
7/10 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 10 مهر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 10 مهر 1397 , 2475.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":2475.5}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399