کمترین: 
64.7
بیشترین: 
64.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.7
زمان: 
7/10 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 10 مهر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 10 مهر 1397 , 64.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":64.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399