کمترین: 
3060
بیشترین: 
3060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3060
زمان: 
7/10 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 10 مهر 1397 , 3060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":3060}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398