کمترین: 
3403.9
بیشترین: 
3403.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3403.9
زمان: 
7/10 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 10 مهر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 10 مهر 1397 , 3403.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":3403.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398