کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
7/10 09:10
قیمت دینار عراق امروز 10 مهر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 10 مهر 1397 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398