کمترین: 
13844
بیشترین: 
13844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13844
زمان: 
7/10 09:10
قیمت دینار کویت امروز 10 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 مهر 1397 , 13844 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":13844}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399