کمترین: 
515
بیشترین: 
515
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
515
زمان: 
7/10 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 10 مهر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 مهر 1397 , 515 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":515}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399