کمترین: 
469.1
بیشترین: 
469.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
469.1
زمان: 
7/10 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 10 مهر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 10 مهر 1397 , 469.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":469.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399