کمترین: 
55.7
بیشترین: 
55.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.7
زمان: 
7/10 09:10
قیمت افغانی امروز 10 مهر 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 55.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":55.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398