کمترین: 
4268.2
بیشترین: 
4268.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4268.2
زمان: 
7/10 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 10 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 10 مهر 1397 , 4268.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":4268.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398