کمترین: 
3280.8
بیشترین: 
3280.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3280.8
زمان: 
7/10 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 10 مهر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 10 مهر 1397 , 3280.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":3280.8}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398