کمترین: 
3686.1
بیشترین: 
3686.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3686.1
زمان: 
7/10 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 10 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 10 مهر 1397 , 3686.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":3686.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398