کمترین: 
611.5
بیشترین: 
611.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.5
زمان: 
7/10 09:10
قیمت یوان چین امروز 10 مهر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 10 مهر 1397 , 611.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":611.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398