کمترین: 
5475.6
بیشترین: 
5475.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5475.6
زمان: 
7/10 09:10
قیمت پوند امروز 10 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 مهر 1397 , 5475.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":5475.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399