کمترین: 
4860.9
بیشترین: 
4860.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4860.9
زمان: 
7/10 09:10
قیمت یورو امروز 10 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 مهر 1397 , 4860.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 09:10","price":4860.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399