کمترین: 
2.121
بیشترین: 
2.1325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.122
زمان: 
7/10 23:08
قیمت بنزین امروز 10 مهر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 مهر 1397 , 2.122 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":2.1285},{"date":"1397/07/10 05:08","price":2.131},{"date":"1397/07/10 06:08","price":2.1285},{"date":"1397/07/10 07:08","price":2.1295},{"date":"1397/07/10 08:08","price":2.1305},{"date":"1397/07/10 10:16","price":2.1325},{"date":"1397/07/10 14:08","price":2.121},{"date":"1397/07/10 17:08","price":2.1266},{"date":"1397/07/10 18:08","price":2.1255},{"date":"1397/07/10 19:08","price":2.1303},{"date":"1397/07/10 21:08","price":2.1251},{"date":"1397/07/10 22:08","price":2.1212},{"date":"1397/07/10 23:08","price":2.122}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399