کمترین: 
84.41
بیشترین: 
85.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84.55
زمان: 
7/10 23:08
قیمت نفت برنت امروز 10 مهر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 مهر 1397 , 84.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 04:08","price":84.89},{"date":"1397/07/10 05:08","price":85},{"date":"1397/07/10 06:08","price":84.94},{"date":"1397/07/10 07:08","price":85.02},{"date":"1397/07/10 08:08","price":85.05},{"date":"1397/07/10 09:08","price":85.03},{"date":"1397/07/10 10:16","price":85.08},{"date":"1397/07/10 14:08","price":84.41},{"date":"1397/07/10 17:08","price":84.97},{"date":"1397/07/10 18:08","price":84.84},{"date":"1397/07/10 19:08","price":85.22},{"date":"1397/07/10 21:08","price":84.81},{"date":"1397/07/10 22:08","price":84.73},{"date":"1397/07/10 23:08","price":84.55}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399