پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1507900
بیشترین: 
1885500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1630700
زمان: 
7/10 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 10 مهر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1630700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 03:30","price":1819400},{"date":"1397/07/10 03:50","price":1819300},{"date":"1397/07/10 03:55","price":1819400},{"date":"1397/07/10 04:00","price":1819300},{"date":"1397/07/10 04:05","price":1879500},{"date":"1397/07/10 04:15","price":1879800},{"date":"1397/07/10 04:20","price":1879400},{"date":"1397/07/10 04:30","price":1879600},{"date":"1397/07/10 04:45","price":1880500},{"date":"1397/07/10 04:50","price":1881500},{"date":"1397/07/10 05:00","price":1882200},{"date":"1397/07/10 05:05","price":1882300},{"date":"1397/07/10 05:10","price":1881200},{"date":"1397/07/10 05:15","price":1881000},{"date":"1397/07/10 05:20","price":1881500},{"date":"1397/07/10 05:25","price":1880400},{"date":"1397/07/10 05:30","price":1879800},{"date":"1397/07/10 05:40","price":1880100},{"date":"1397/07/10 05:45","price":1880600},{"date":"1397/07/10 05:55","price":1879800},{"date":"1397/07/10 06:00","price":1880900},{"date":"1397/07/10 06:05","price":1881200},{"date":"1397/07/10 06:10","price":1881500},{"date":"1397/07/10 06:15","price":1881600},{"date":"1397/07/10 06:20","price":1881200},{"date":"1397/07/10 06:25","price":1881800},{"date":"1397/07/10 06:40","price":1882300},{"date":"1397/07/10 06:45","price":1882600},{"date":"1397/07/10 06:55","price":1882800},{"date":"1397/07/10 07:00","price":1882400},{"date":"1397/07/10 07:05","price":1882500},{"date":"1397/07/10 07:10","price":1882600},{"date":"1397/07/10 07:15","price":1882300},{"date":"1397/07/10 07:30","price":1882100},{"date":"1397/07/10 07:40","price":1882200},{"date":"1397/07/10 07:45","price":1882300},{"date":"1397/07/10 08:00","price":1882500},{"date":"1397/07/10 08:05","price":1882600},{"date":"1397/07/10 08:10","price":1882800},{"date":"1397/07/10 08:15","price":1884600},{"date":"1397/07/10 08:20","price":1884000},{"date":"1397/07/10 08:25","price":1884200},{"date":"1397/07/10 08:40","price":1884000},{"date":"1397/07/10 08:45","price":1883000},{"date":"1397/07/10 08:50","price":1882900},{"date":"1397/07/10 08:55","price":1883200},{"date":"1397/07/10 09:00","price":1883000},{"date":"1397/07/10 09:05","price":1883300},{"date":"1397/07/10 09:55","price":1884800},{"date":"1397/07/10 10:45","price":1882800},{"date":"1397/07/10 11:05","price":1885500},{"date":"1397/07/10 12:25","price":1569800},{"date":"1397/07/10 12:50","price":1570000},{"date":"1397/07/10 13:25","price":1570200},{"date":"1397/07/10 13:40","price":1507900},{"date":"1397/07/10 13:55","price":1508000},{"date":"1397/07/10 14:25","price":1508500},{"date":"1397/07/10 15:00","price":1533300},{"date":"1397/07/10 15:25","price":1570600},{"date":"1397/07/10 15:35","price":1570700},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1570200},{"date":"1397/07/10 15:55","price":1570400},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1570000},{"date":"1397/07/10 16:30","price":1569200},{"date":"1397/07/10 16:40","price":1569400},{"date":"1397/07/10 16:45","price":1569200},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1568900},{"date":"1397/07/10 16:55","price":1568700},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1568500},{"date":"1397/07/10 17:05","price":1568200},{"date":"1397/07/10 17:15","price":1568400},{"date":"1397/07/10 17:40","price":1567800},{"date":"1397/07/10 17:45","price":1567600},{"date":"1397/07/10 18:00","price":1567000},{"date":"1397/07/10 18:05","price":1567400},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1567200},{"date":"1397/07/10 18:20","price":1567500},{"date":"1397/07/10 18:30","price":1567600},{"date":"1397/07/10 18:40","price":1567300},{"date":"1397/07/10 18:50","price":1567000},{"date":"1397/07/10 18:55","price":1567100},{"date":"1397/07/10 19:00","price":1567200},{"date":"1397/07/10 19:05","price":1567000},{"date":"1397/07/10 19:10","price":1567400},{"date":"1397/07/10 19:25","price":1567200},{"date":"1397/07/10 19:45","price":1567600},{"date":"1397/07/10 20:20","price":1567200},{"date":"1397/07/10 20:30","price":1567800},{"date":"1397/07/10 20:45","price":1567700},{"date":"1397/07/10 20:50","price":1567800},{"date":"1397/07/10 21:10","price":1568200},{"date":"1397/07/10 21:20","price":1568000},{"date":"1397/07/10 21:30","price":1568400},{"date":"1397/07/10 21:35","price":1568000},{"date":"1397/07/10 21:45","price":1630900},{"date":"1397/07/10 22:05","price":1630800},{"date":"1397/07/10 22:10","price":1630700},{"date":"1397/07/10 22:20","price":1630800},{"date":"1397/07/10 22:25","price":1630900},{"date":"1397/07/10 22:50","price":1630800},{"date":"1397/07/10 23:10","price":1631000},{"date":"1397/07/10 23:15","price":1630700},{"date":"1397/07/10 23:25","price":1630800},{"date":"1397/07/10 23:30","price":1630700},{"date":"1397/07/10 23:40","price":1630900},{"date":"1397/07/10 23:45","price":1630800},{"date":"1397/07/10 23:55","price":1630700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398