پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1514100
بیشترین: 
1891700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1636900
زمان: 
7/10 23:55
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 10 مهر 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 10 مهر 1397 , 1636900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 03:30","price":1825600},{"date":"1397/07/10 03:50","price":1825500},{"date":"1397/07/10 03:55","price":1825600},{"date":"1397/07/10 04:00","price":1825500},{"date":"1397/07/10 04:05","price":1885700},{"date":"1397/07/10 04:15","price":1886000},{"date":"1397/07/10 04:20","price":1885700},{"date":"1397/07/10 04:30","price":1885800},{"date":"1397/07/10 04:45","price":1886700},{"date":"1397/07/10 04:50","price":1887700},{"date":"1397/07/10 05:00","price":1888400},{"date":"1397/07/10 05:05","price":1888500},{"date":"1397/07/10 05:10","price":1887400},{"date":"1397/07/10 05:15","price":1887200},{"date":"1397/07/10 05:20","price":1887700},{"date":"1397/07/10 05:25","price":1886600},{"date":"1397/07/10 05:30","price":1886100},{"date":"1397/07/10 05:40","price":1886300},{"date":"1397/07/10 05:45","price":1886800},{"date":"1397/07/10 05:55","price":1886000},{"date":"1397/07/10 06:00","price":1887100},{"date":"1397/07/10 06:05","price":1887400},{"date":"1397/07/10 06:10","price":1887800},{"date":"1397/07/10 06:20","price":1887400},{"date":"1397/07/10 06:25","price":1888100},{"date":"1397/07/10 06:30","price":1888000},{"date":"1397/07/10 06:40","price":1888500},{"date":"1397/07/10 06:45","price":1888900},{"date":"1397/07/10 06:50","price":1888800},{"date":"1397/07/10 06:55","price":1889000},{"date":"1397/07/10 07:00","price":1888700},{"date":"1397/07/10 07:10","price":1888800},{"date":"1397/07/10 07:15","price":1888500},{"date":"1397/07/10 07:30","price":1888300},{"date":"1397/07/10 07:40","price":1888400},{"date":"1397/07/10 07:45","price":1888500},{"date":"1397/07/10 08:00","price":1888700},{"date":"1397/07/10 08:05","price":1888800},{"date":"1397/07/10 08:10","price":1889000},{"date":"1397/07/10 08:15","price":1890800},{"date":"1397/07/10 08:20","price":1890300},{"date":"1397/07/10 08:25","price":1890400},{"date":"1397/07/10 08:40","price":1890200},{"date":"1397/07/10 08:45","price":1889200},{"date":"1397/07/10 08:50","price":1889100},{"date":"1397/07/10 08:55","price":1889400},{"date":"1397/07/10 09:00","price":1889200},{"date":"1397/07/10 09:05","price":1889500},{"date":"1397/07/10 09:55","price":1891000},{"date":"1397/07/10 10:45","price":1889000},{"date":"1397/07/10 11:05","price":1891700},{"date":"1397/07/10 12:25","price":1576100},{"date":"1397/07/10 12:50","price":1576200},{"date":"1397/07/10 13:25","price":1576400},{"date":"1397/07/10 13:40","price":1514100},{"date":"1397/07/10 13:55","price":1514200},{"date":"1397/07/10 14:25","price":1514700},{"date":"1397/07/10 15:00","price":1539500},{"date":"1397/07/10 15:25","price":1576800},{"date":"1397/07/10 15:35","price":1576900},{"date":"1397/07/10 15:50","price":1576400},{"date":"1397/07/10 15:55","price":1576600},{"date":"1397/07/10 16:20","price":1576200},{"date":"1397/07/10 16:30","price":1575500},{"date":"1397/07/10 16:40","price":1575600},{"date":"1397/07/10 16:45","price":1575500},{"date":"1397/07/10 16:50","price":1575200},{"date":"1397/07/10 16:55","price":1575000},{"date":"1397/07/10 17:00","price":1574700},{"date":"1397/07/10 17:05","price":1574500},{"date":"1397/07/10 17:15","price":1574700},{"date":"1397/07/10 17:40","price":1574100},{"date":"1397/07/10 17:45","price":1573900},{"date":"1397/07/10 18:00","price":1573300},{"date":"1397/07/10 18:05","price":1573700},{"date":"1397/07/10 18:10","price":1573500},{"date":"1397/07/10 18:20","price":1573700},{"date":"1397/07/10 18:30","price":1573900},{"date":"1397/07/10 18:40","price":1573600},{"date":"1397/07/10 18:50","price":1573300},{"date":"1397/07/10 18:55","price":1573400},{"date":"1397/07/10 19:00","price":1573500},{"date":"1397/07/10 19:05","price":1573300},{"date":"1397/07/10 19:10","price":1573700},{"date":"1397/07/10 19:25","price":1573500},{"date":"1397/07/10 19:45","price":1573900},{"date":"1397/07/10 20:20","price":1573500},{"date":"1397/07/10 20:30","price":1574000},{"date":"1397/07/10 20:40","price":1574100},{"date":"1397/07/10 20:45","price":1574000},{"date":"1397/07/10 20:50","price":1574100},{"date":"1397/07/10 21:10","price":1574500},{"date":"1397/07/10 21:20","price":1574300},{"date":"1397/07/10 21:30","price":1574700},{"date":"1397/07/10 21:35","price":1574300},{"date":"1397/07/10 21:45","price":1637200},{"date":"1397/07/10 22:05","price":1637100},{"date":"1397/07/10 22:10","price":1637000},{"date":"1397/07/10 22:25","price":1637100},{"date":"1397/07/10 22:35","price":1637200},{"date":"1397/07/10 22:50","price":1637100},{"date":"1397/07/10 23:10","price":1637300},{"date":"1397/07/10 23:15","price":1637000},{"date":"1397/07/10 23:25","price":1637100},{"date":"1397/07/10 23:30","price":1637000},{"date":"1397/07/10 23:40","price":1637100},{"date":"1397/07/10 23:50","price":1637000},{"date":"1397/07/10 23:55","price":1636900}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398