کمترین: 
6529.8
بیشترین: 
6615.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6529.8
زمان: 
7/10 23:00
قیمت بیت کوین امروز 10 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 مهر 1397 , 6529.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/10 01:30","price":6579.8},{"date":"1397/07/10 04:30","price":6600.8},{"date":"1397/07/10 05:00","price":6587},{"date":"1397/07/10 07:30","price":6612.5},{"date":"1397/07/10 08:00","price":6607.2},{"date":"1397/07/10 10:30","price":6615.9},{"date":"1397/07/10 17:00","price":6590.3},{"date":"1397/07/10 18:00","price":6570.9},{"date":"1397/07/10 20:00","price":6548.4},{"date":"1397/07/10 23:00","price":6529.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398