کمترین: 
15131.7
بیشترین: 
15131.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15131.7
زمان: 
7/9 18:20
قیمت دلار سنا / فروش   امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار سنا / فروش  در تاریخ 9 مهر 1397 , 15131.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 18:20","price":15131.7}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399