کمترین: 
16039.8
بیشترین: 
16039.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16039.8
زمان: 
7/9 18:20
قیمت دلار سنا / خرید امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار سنا / خریددر تاریخ 9 مهر 1397 , 16039.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 18:20","price":16039.8}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399