کمترین: 
81.48
بیشترین: 
81.48
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
81.48
زمان: 
7/9 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 9 مهر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 مهر 1397 , 81.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 17:08","price":81.48}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399