کمترین: 
16000
بیشترین: 
16050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16050
زمان: 
7/9 16:10
قیمت دلار مشهد امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار مشهددر تاریخ 9 مهر 1397 , 16050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 15:50","price":16000},{"date":"1397/07/09 16:10","price":16050}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398