کمترین: 
1302000
بیشترین: 
1372000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302000
زمان: 
7/9 17:54
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 9 مهر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1302000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 12:18","price":1372000},{"date":"1397/07/09 12:36","price":1362000},{"date":"1397/07/09 12:42","price":1342000},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1332000},{"date":"1397/07/09 15:48","price":1322000},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1312000},{"date":"1397/07/09 17:54","price":1302000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399