کمترین: 
2293000
بیشترین: 
2513000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2293000
زمان: 
7/9 18:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 9 مهر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 2293000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 12:12","price":2513000},{"date":"1397/07/09 12:18","price":2503000},{"date":"1397/07/09 12:36","price":2473000},{"date":"1397/07/09 12:42","price":2443000},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2433000},{"date":"1397/07/09 15:12","price":2443000},{"date":"1397/07/09 15:48","price":2433000},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2413000},{"date":"1397/07/09 16:54","price":2403000},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2383000},{"date":"1397/07/09 17:42","price":2353000},{"date":"1397/07/09 17:48","price":2303000},{"date":"1397/07/09 17:54","price":2323000},{"date":"1397/07/09 18:06","price":2293000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399