کمترین: 
2290000
بیشترین: 
2510000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2290000
زمان: 
7/9 18:06
قیمت نیم سکه امروز 9 مهر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 2290000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 12:12","price":2510000},{"date":"1397/07/09 12:18","price":2500000},{"date":"1397/07/09 12:36","price":2470000},{"date":"1397/07/09 12:42","price":2440000},{"date":"1397/07/09 14:30","price":2430000},{"date":"1397/07/09 15:12","price":2440000},{"date":"1397/07/09 15:48","price":2430000},{"date":"1397/07/09 16:00","price":2410000},{"date":"1397/07/09 16:54","price":2400000},{"date":"1397/07/09 17:00","price":2380000},{"date":"1397/07/09 17:42","price":2350000},{"date":"1397/07/09 17:48","price":2300000},{"date":"1397/07/09 17:54","price":2320000},{"date":"1397/07/09 18:06","price":2290000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398