کمترین: 
28
بیشترین: 
32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29
زمان: 
7/9 20:10
قیمت لیر سوریه امروز 9 مهر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 12:10","price":32},{"date":"1397/07/09 14:00","price":31},{"date":"1397/07/09 16:10","price":29},{"date":"1397/07/09 16:20","price":31},{"date":"1397/07/09 17:50","price":30},{"date":"1397/07/09 18:30","price":29},{"date":"1397/07/09 19:50","price":28},{"date":"1397/07/09 20:10","price":29}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399