کمترین: 
15900
بیشترین: 
17200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16200
زمان: 
7/9 17:10
قیمت دلار کاغذی امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 16200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:50","price":17150},{"date":"1397/07/09 12:00","price":17200},{"date":"1397/07/09 13:10","price":16750},{"date":"1397/07/09 13:20","price":16740},{"date":"1397/07/09 14:00","price":16550},{"date":"1397/07/09 14:10","price":16500},{"date":"1397/07/09 15:00","price":16150},{"date":"1397/07/09 15:10","price":16100},{"date":"1397/07/09 15:20","price":16000},{"date":"1397/07/09 15:50","price":15900},{"date":"1397/07/09 16:20","price":16140},{"date":"1397/07/09 17:10","price":16200}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399