کمترین: 
4510000
بیشترین: 
4860000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4510000
زمان: 
7/9 17:54
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 9 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 9 مهر 1397 , 4510000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:36","price":4840000},{"date":"1397/07/09 11:42","price":4860000},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4820000},{"date":"1397/07/09 13:06","price":4780000},{"date":"1397/07/09 13:12","price":4750000},{"date":"1397/07/09 13:18","price":4710000},{"date":"1397/07/09 17:00","price":4660000},{"date":"1397/07/09 17:42","price":4640000},{"date":"1397/07/09 17:48","price":4590000},{"date":"1397/07/09 17:54","price":4510000}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399