کمترین: 
4501000
بیشترین: 
4851000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4501000
زمان: 
7/9 17:54
قیمت سکه بهار آزادی امروز 9 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 4501000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:36","price":4826000},{"date":"1397/07/09 11:42","price":4851000},{"date":"1397/07/09 13:00","price":4811000},{"date":"1397/07/09 13:06","price":4771000},{"date":"1397/07/09 13:12","price":4736000},{"date":"1397/07/09 13:18","price":4701000},{"date":"1397/07/09 17:00","price":4651000},{"date":"1397/07/09 17:42","price":4626000},{"date":"1397/07/09 17:48","price":4576000},{"date":"1397/07/09 17:54","price":4501000}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399