کمترین: 
16700
بیشترین: 
17200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16700
زمان: 
7/9 15:10
قیمت دلار استانبول امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار استانبولدر تاریخ 9 مهر 1397 , 16700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:30","price":17150},{"date":"1397/07/09 12:10","price":17200},{"date":"1397/07/09 15:10","price":16700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398