کمترین: 
16900
بیشترین: 
17250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17000
زمان: 
7/9 16:50
قیمت دلار بانه امروز 9 مهر 1397
قیمت دلار بانهدر تاریخ 9 مهر 1397 , 17000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:20","price":17250},{"date":"1397/07/09 12:50","price":17100},{"date":"1397/07/09 13:20","price":16900},{"date":"1397/07/09 16:50","price":17000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398