پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1845500
بیشترین: 
2100500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1845500
زمان: 
7/9 18:10
قیمت آبشده جهانی امروز 9 مهر 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1845500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":2070500},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2100500},{"date":"1397/07/09 11:40","price":2083500},{"date":"1397/07/09 11:45","price":2079500},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2078500},{"date":"1397/07/09 11:55","price":2074500},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2065500},{"date":"1397/07/09 12:05","price":2060500},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2065500},{"date":"1397/07/09 12:15","price":2055500},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2038500},{"date":"1397/07/09 12:25","price":2028500},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2040500},{"date":"1397/07/09 12:40","price":2023500},{"date":"1397/07/09 12:45","price":1995500},{"date":"1397/07/09 12:50","price":1992500},{"date":"1397/07/09 12:55","price":2017500},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2005500},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2000500},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2001500},{"date":"1397/07/09 13:40","price":1990500},{"date":"1397/07/09 13:45","price":1981500},{"date":"1397/07/09 13:50","price":1978500},{"date":"1397/07/09 13:55","price":1985500},{"date":"1397/07/09 14:00","price":1980500},{"date":"1397/07/09 14:05","price":1970500},{"date":"1397/07/09 14:10","price":1957500},{"date":"1397/07/09 14:15","price":1952500},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1955500},{"date":"1397/07/09 14:25","price":1960500},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1950500},{"date":"1397/07/09 14:40","price":1943500},{"date":"1397/07/09 14:45","price":1925500},{"date":"1397/07/09 14:55","price":1915500},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1874500},{"date":"1397/07/09 15:05","price":1880500},{"date":"1397/07/09 15:10","price":1913500},{"date":"1397/07/09 15:15","price":1916500},{"date":"1397/07/09 15:25","price":1906500},{"date":"1397/07/09 15:30","price":1917500},{"date":"1397/07/09 15:40","price":1923500},{"date":"1397/07/09 15:45","price":1920500},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1917500},{"date":"1397/07/09 15:55","price":1935500},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1955500},{"date":"1397/07/09 16:05","price":1940500},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1945500},{"date":"1397/07/09 16:15","price":1950500},{"date":"1397/07/09 16:25","price":1957500},{"date":"1397/07/09 16:30","price":1967500},{"date":"1397/07/09 16:40","price":1965500},{"date":"1397/07/09 16:45","price":1949500},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1943500},{"date":"1397/07/09 16:55","price":1932500},{"date":"1397/07/09 17:00","price":1923500},{"date":"1397/07/09 17:05","price":1919500},{"date":"1397/07/09 17:10","price":1912500},{"date":"1397/07/09 17:15","price":1902500},{"date":"1397/07/09 17:30","price":1908500},{"date":"1397/07/09 17:40","price":1895500},{"date":"1397/07/09 17:45","price":1888500},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1885500},{"date":"1397/07/09 17:55","price":1875500},{"date":"1397/07/09 18:00","price":1865500},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1845500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398