پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1846000
بیشترین: 
2101000
قیمت تقلبی: 
1846000
زمان: 
7/9 18:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 9 مهر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 9 مهر 1397 , 1846000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/09 11:15","price":2071000},{"date":"1397/07/09 11:30","price":2101000},{"date":"1397/07/09 11:40","price":2084000},{"date":"1397/07/09 11:45","price":2080000},{"date":"1397/07/09 11:50","price":2079000},{"date":"1397/07/09 11:55","price":2075000},{"date":"1397/07/09 12:00","price":2066000},{"date":"1397/07/09 12:05","price":2061000},{"date":"1397/07/09 12:10","price":2066000},{"date":"1397/07/09 12:15","price":2056000},{"date":"1397/07/09 12:20","price":2039000},{"date":"1397/07/09 12:25","price":2029000},{"date":"1397/07/09 12:30","price":2041000},{"date":"1397/07/09 12:40","price":2024000},{"date":"1397/07/09 12:45","price":1996000},{"date":"1397/07/09 12:50","price":1993000},{"date":"1397/07/09 12:55","price":2018000},{"date":"1397/07/09 13:00","price":2006000},{"date":"1397/07/09 13:10","price":2001000},{"date":"1397/07/09 13:30","price":2002000},{"date":"1397/07/09 13:40","price":1991000},{"date":"1397/07/09 13:45","price":1982000},{"date":"1397/07/09 13:50","price":1979000},{"date":"1397/07/09 13:55","price":1986000},{"date":"1397/07/09 14:00","price":1981000},{"date":"1397/07/09 14:05","price":1971000},{"date":"1397/07/09 14:10","price":1958000},{"date":"1397/07/09 14:15","price":1953000},{"date":"1397/07/09 14:20","price":1956000},{"date":"1397/07/09 14:25","price":1961000},{"date":"1397/07/09 14:30","price":1951000},{"date":"1397/07/09 14:40","price":1944000},{"date":"1397/07/09 14:45","price":1926000},{"date":"1397/07/09 14:55","price":1916000},{"date":"1397/07/09 15:00","price":1875000},{"date":"1397/07/09 15:05","price":1881000},{"date":"1397/07/09 15:10","price":1914000},{"date":"1397/07/09 15:15","price":1917000},{"date":"1397/07/09 15:25","price":1907000},{"date":"1397/07/09 15:30","price":1918000},{"date":"1397/07/09 15:40","price":1924000},{"date":"1397/07/09 15:45","price":1921000},{"date":"1397/07/09 15:50","price":1918000},{"date":"1397/07/09 15:55","price":1936000},{"date":"1397/07/09 16:00","price":1956000},{"date":"1397/07/09 16:05","price":1941000},{"date":"1397/07/09 16:10","price":1946000},{"date":"1397/07/09 16:15","price":1951000},{"date":"1397/07/09 16:25","price":1958000},{"date":"1397/07/09 16:30","price":1968000},{"date":"1397/07/09 16:40","price":1966000},{"date":"1397/07/09 16:45","price":1950000},{"date":"1397/07/09 16:50","price":1944000},{"date":"1397/07/09 16:55","price":1933000},{"date":"1397/07/09 17:00","price":1924000},{"date":"1397/07/09 17:05","price":1920000},{"date":"1397/07/09 17:10","price":1913000},{"date":"1397/07/09 17:15","price":1903000},{"date":"1397/07/09 17:30","price":1909000},{"date":"1397/07/09 17:40","price":1896000},{"date":"1397/07/09 17:45","price":1889000},{"date":"1397/07/09 17:50","price":1886000},{"date":"1397/07/09 17:55","price":1876000},{"date":"1397/07/09 18:00","price":1866000},{"date":"1397/07/09 18:10","price":1846000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398